درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مطالبه اصلی باید تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مداخله دولت باشد

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/4/20

رضا مبصری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، می‌گوید: برخی دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی و بازار فلج‌کننده است و مطالبه اصلی اتاق دهم باید تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مداخله دولت در امور بخش خصوصی باشد.

بالا