درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات احمد قلندر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/6/28

اظهارات احمد قلندر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی گرگان

بالا