درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سخنان چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در جشنواره ملی پنبه گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/20

سخنان علی محمد چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در جشنواره ملی پنبه گرگان

بالا