درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

انرژی نیاز اول منطقه آزاد است

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/30

اظهارات علی محمد چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا