درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورای گفتگو / 1399/11/16

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  18/8/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1070

ارسال نظر

بالا