درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
فعالیت گذرگاه های ترانزیت کالا در عراق

فعالیت گذرگاه های ترانزیت کالا در عراق

اطلاع رسانی پروژه های متقاضی تسهیلات

اطلاع رسانی پروژه های متقاضی تسهیلات

گزارش ضرورت تقویت همکاری های با نروژ در حوزه شیلات

گزارش ضرورت تقویت همکاری های با نروژ در حوزه شیلات

پیشنهادات یکی از تجار ایرانی جهت توسعه صادرات

پیشنهادات یکی از تجار ایرانی جهت توسعه صادرات

صورتجلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار

صورتجلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار

اعلام آمادگی خدمات سردخانه ای

اعلام آمادگی خدمات سردخانه ای

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی و سلامت دمشق سوریه

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی و سلامت دمشق سوریه

ممنوعیت واردات سیب زمینی به اقلیم کردستان عراق

ممنوعیت واردات سیب زمینی به اقلیم کردستان عراق

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی دمشق سوریه

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی دمشق سوریه

عملکرد پرداخت تسهیلات سال 1399  بانک کشاورزی استان گلستان

عملکرد پرداخت تسهیلات سال 1399  بانک کشاورزی استان گلستان

نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی

 نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی

توافق با کفالت بانک تاجیکستان

توافق با کفالت بانک تاجیکستان

گزارش نحوه سرمایه گذاری در کشور ساحل عاج

گزارش نحوه سرمایه گذاری در کشور ساحل عاج

مقررات صادرات کالا به امارات

مقررات صادرات کالا به امارات

بالا