درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست تخصصی کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با موضوع « تامین آب شرب و آب مورد نیاز منطقه آزاد و شهرک هزار هکتاری »

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/4/27

 در این نشست موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- سفره های آب زیرزمینی به دلیل افت سطح چاه ها و عدم تزریق سفره پاسخگوی نیاز آبی استان در شهرک های صنعتی و آب شرب نمیباشد. و الزاماً تنها منبع خدادادی آب دریای خزر میباشد که دارای حجم 870.000 میلیارد مترمکعب و مساحت حدود400.000 هزار کیلومترمربع و شوری بین 16000 تا 17000 میباشد.

2- در حال حاضر آب شیرین کن نیاز آب روزانه حدود ده هزار مترمکعب آب شرب بندرترکمن گمیشان و روستاهای اطراف را تامین می کند.

3- شرکت مپنا موفق به دریافت جواز تاسیس از سازمان صمت بوده و برای تهیه زمین و دریافت مجوز برداشت آب از دریا پس از 3 سال پیگیری های فراوان اخیراً موفق به دریافت مجوز برداشت آب از دریای خزر به میزان صدمیلیون مترمکعب در سال گردیده است.

4- از آنجائیکه تامین آب شرب و آب مورد نیاز کشاورزی مدرن و کشت هیدروپونیک در شهرک های گلخانه ای و تامین آب مورد نیاز زیرساخت منطقه آزاد اینچه برون پیشنهاد میگردد.

الف: در منطقه آزاد اینچه برون و علی الخصوص در جوار شهرک هزار هکتاری فضایی برای توسعه کشت هیدروبوتیک گلخانه ای به مساحت پانصدهکتار در فاز یک که قابل افزایش به هزار هکتار باشد اقدام گردد.

 

ب: ایجاد مزرعه خورشیدی قابل افزایش تا هزار هکتار برای تامین برق سبز مورد نیاز منطقه آزاد با اختصاص زمین و تضمین خرید برق تولیدی توسط منطقه آزاد.

 

ج: تا قبل از تعیین رژیم حقوقی زیست محیطی دریای خزر توسط کشورهای ساحلی مجوز برداشت یک میلیارد مترمکعب آب به منظور تامین آب مورد نیاز استانهای گلستان و خراسان شمالی و رضوی صادر گردد.

 

د: شرکت مپنا تفاهم نامه همکاری با استانداری گلستان در تاریخ 17/11/97 به امضاء رسانده که مدت آن به اتمام رسیده و بانک ملی مجوز پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری تا سقف 60درصد را در تاریخ 15/10/97 در رابطه با سفر ریاست جمهوری اعلام نموده است.

 

هـ: اجرای موفقیت آمیز موارد مذکور مشروط به خرید تضمینی آب شرب توسط وزارت نیرو و آب بخش صنعت توسط وزارت صمت و آب مورد نیاز منطقه آزاد توسط مناطق آزاد و آب کشاورزی مدرن و کشت هیدروبوتیک توسط وزارت کشاورزی انجام پذیرد.

در پایان مقرر گردید کارگروه ویژه ای با نظارت جناب آقای دکتر حق شناس استاندار محترم گلستان تشکیل تا نسبت به پیگیری تا حصول نتیجه اقدامات لازم به عمل آید.


https://edu.gccim.com/blog/1221

ارسال نظر

بالا