درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان به استناد ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/10/22

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان به استناد ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در تاریخ 22/10/1400 ر با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان، رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل تعاون روستایی، رییس انجمن صنفی آرد استان گلستان، اعضای بخش خصوصی شورا بمنظور هم اندیشی پشتیبانی و مانع زدائی از واحدهای تولیدی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان پیرامون قراردادهای منعقده با کارخانجات آرد گلستان، سیلو داران،  شرکت تعاونی روستایی که ذخیره سازی و حفظ و نگهداری گندم، سویا، کود و سموم با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی انجام داده و کلیه کسورات قانونی را بر عهده پیمانکار قرار داده و تمامی هزینه های مرتبط بر اجرای قرارداد به عهده پیمانکار گذارده و کارخانجات آرد استان، شرکت های تعاونی روستایی که به کمک دولت آمده در قرارداد های یکطرفه فوق دچار ضرو و زیان شده و به لحاظ اهمیت موضوع اکثر کارخانجات  طرف قرارداد با بدهی سنگین در سازمان تامین اجتماعی مواجه شده و موجب نارضایتی آنان را فراهم آورده است .

رییس انجمن صنفی کارخانجات آرد ، فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن بیان مشکلات ایجادی تقاضای رفع موانع موجود را داشتند .در ادامه مدیر کل و معاونین تامین اجتماعی نیز ضمن تشریح چگونگی رسیدگی به قرارداد های پیمان اظهار داشتند تا کنون همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشتند و منبعد نیز همکاری خواهیم نمود .اما بعضی مواقع محدودیتهای قانونی مانع از کمک به فعالان اقتصادی میشود .


https://edu.gccim.com/blog/1264

ارسال نظر

بالا