درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست تخصصی هم اندیشی حضور در نمایشگاه صنعتی بازرگانی حوزه کشور های دریای خزر، در کشور ترکمنستان

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/10/30

با عنایت به برگزاری نمایشگاه صنعتی بازرگانی حوزه کشور های دریای خزر، در کشور ترکمنستان و فراخوان شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، نشست هم اندیشی حضور در این نمایشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان صمت، شرکت شهرک های صنعتی و بخش خصوصی استان گلستان برگزار شد مقرر گردید  با توجه به اینکه این نمایشگاه فرصتی مقتنم جهت احیاء بازار از دست رفته خواهد بود، پاویون استان با حضور واحد های تولیدی صادرات محور در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشد.

همچنین نکات ذیل در این نشست مصوب گردید:

1- تامین 70 درصد هزینه حضور واحد های تولیدی، در نمایشگاه توسط شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان تامین گردد.

2- فضا سازی غرفه ها با تجهیزات و امکانات سمعی بصری توسط شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان آماده سازی شود.

3- سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان با همکاری سازمان توسعه تجارت، در خصوص اخذ ویزا اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام دهند.

4- واحد های تولیدی نسبت به تهیه نمونه های محصول و همچنین انتشار بروشور و کاتالوگ اقداماات لازم را تا 15 بهمن ماه بعمل آورند.


https://edu.gccim.com/blog/1266

ارسال نظر

بالا