درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جلسه هم اندیشی ایجادپایانه صادراتی

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/11/18

جلسه کارشناسی تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان پیرامون بررسی نحوه واگذاری زمین جهت ایجاد پایانه صادراتی استان گلستان با حضور مدیران کل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، هیئت موسس و رئیس اتاق بازرگانی در محل اتاق بازرگانی گرگان تشکیل شد و مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت 10 روز در پی مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه 9 بهمن 1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام مقتضی را به عمل آورند.  


https://edu.gccim.com/blog/1273

ارسال نظر

بالا